Coolselector®2

 • Coolselector®2 to nowa i udoskonalona wersja oprogramowania firmy Danfoss przeznaczonego do obliczeń i doboru, które można już pobrać oraz zastąpić nim wszystkie obecne programy do obliczeń i doboru urządzeń w chłodnictwie. 

  • Łatwy dobór 
  • Graficzna prezentacja spadku ciśnienia 
  • Wyjątkowe narzędzie do obliczeń i wsparcia dla wykonawców i projektantów układów 
  • Zapisanie doboru w celu wykorzystania przy podobnych, przyszłych projektach 
  • Funkcje eksportu i udostępniania
  • Automatyczne aktualizacje wersji oprogramowania

  Oprogramowanie wyświetla sugerowane podzespoły, co umożliwia użytkownikowi wybranie najlepiej dopasowanych podzespołów na podstawie kilku kluczowych parametrów, takich jak wydajność chłodnicza, czynnik chłodniczy, temperatury parowania i skraplania oraz inne zmienne o znaczeniu krytycznym w powszechnie stosowanych układach chłodniczych. Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

   

  Obecnie prowadzona jest aktualizacja oprogramowania w odniesieniu do komercyjnych sprężarek i agregatów skraplających.

   

 • Wyłączenie odpowiedzialności

  Instalacja aplikacji oprogramowania Coolselector®2 („Aplikacja”) jest dostarczana w stanie „tak jak jest” i w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczona, określonych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niej na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

  Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów. W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.
   
  ©Danfoss A/S, Regulatory dla branży chłodnictwa i klimatyzacji 2014.

  Pomóż nam ulepszyć aplikację Coolselector®2.

   

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych