KoolProg

 • KoolProg
 • Konfigurowanie i testowanie elektronicznych sterowników ERC i ETC nigdy jeszcze nie było tak łatwe, jak z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego KoolProg.

  Obecnie, jedno narzędzie programistyczne oferuje intuicyjnie obsługiwane funkcje, takie jak wybór ulubionej listy parametrów, zapisywanie plików online i offline czy nadzór nad alarmami i ich symulacja. To tylko niektóre z nowych możliwości oszczędzających czas, jaki trzeba przeznaczyć na doskonalenie, programowanie i testowanie sterowników firmy Danfoss przeznaczonych dla chłodnictwa handlowego.

   

 • Wykorzystaj oprogramowanie KoolProg do:

  • Tworzenia własnych plików konfiguracyjnych na swoim omputerze, bez konieczności podłączenia do sterownika.
  • Importowania plików konfiguracyjnych ze sterownika do komputera. Zapisz plik i wgraj go do innych sterowników tego samego modelu.
  • Wskazywania najczęściej wykorzystywanych parametrów jako ulubionych.
  • Korzystania w jednym miejscu z całej dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi dla każdego sterownika.

  • Szybkiego programowania jednego lub wielu sterowników z wykorzystaniem wskaźników postępu procesu.

  • Wprowadzania online zmian do konfiguracji parametrów.
  • Bieżącego nadzorowania stanu wejść i wyjść.
  • Szybkiej analizy funkcjonowania sterownika z wykorzystaniem graficznego zobrazowania trendów.

 • Wyłączenie odpowiedzialności

  Instalacja aplikacji oprogramowania KoolProg (zwanego dalej„Aplikacją”) jest dostarczana w stanie „tak jak jest” i w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczona, określonych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niej na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

  Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów. W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.

  ©Danfoss A/S 2017

   

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych