Low-GWP Tool

 • Low-GWP Tool - Danfoss
 • Narzędzie Low-GWP Tool pozwala określić możliwe oszczędności w przypadku wybrania modernizowanego czynnika chłodniczego o niższym potencjale GWP.

   

 • Warunki użytkowania narzędzia

  Obliczenia wykonywane przy użyciu narzędzia Low-GWP Tool należy traktować wyłącznie jako przybliżone wartości zmienionej wydajności układu chłodniczego.

  Zwykle użycie zastępczych lub modernizowanych czynników chłodniczych w układach o zmiennej temperaturze parowania jest niezalecane. 

  W przypadku użycia zastępczych lub modernizowanych czynników chłodniczych należy zawsze sprawdzić, a większości przypadków dostosować, nastawę przegrzania.

   

 • Low-GPW tool disclaimer - Danfoss
 • Wyłączenie odpowiedzialności

  Narzędzie Low-GWP Tool („Aplikacja”) jest dostarczane w stanie „tak jak jest” i w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczone, określonych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niego na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

  Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów.

  W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.

   

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych